Zatražite Vaš tiskani RS katalog
RS Internet trgovina omogućuje Vam pristup i pregled 700.000 proizvoda u ponudi. Kao dodatak internet ponudi, obavještavamo Vas da Vam je na raspolaganju RS Components tiskani katalog, katalog je odličan za trenutke kada internetska veza nije dostupna. Ukoliko želite Vaš primjerak besplatnog kataloga molimo Vas da ispunite obrazac desno.

Kao dodatak ogromnoj ponudi proizvoda, RS Internet dućan također nudi pristup do:

  • Preko 101.000 tehničkih podataka o proizvodima
  • Raspoloživost proizvoda na skladištima
  • Posebne ponude i akcije
  • Moj račun-svi podatci koji su Vam potrebni za Internet naručivanje
Ime: :
* *podatci obvezatni za ispunjavanje
Prezime: :
* *podatci obvezatni za ispunjavanje
Tvrtka: :
* *podatci obvezatni za ispunjavanje
OIB: :
* *podatci obvezatni za ispunjavanje
Adresa: :
Mjesto: :
* *podatci obvezatni za ispunjavanje
Djelatnost: :
* *podatci obvezatni za ispunjavanje
Poštanski broj: :
* *podatci obvezatni za ispunjavanje
Država: :
* *podatci obvezatni za ispunjavanje
email adresa: :
* *podatci obvezatni za ispunjavanje
 neispravna email adresa
direktni telefon: :
* *podatci obvezatni za ispunjavanje
Označite kvadratić ukoliko želite primati obavijesti od RS-a na Vašu email adresu.