Doro došli na naš novi RoHS centar podataka

Mi smo razvili ovu oblat kako bi Vam pomogli oko razumevanja i uklapanja u EU Direktive vezane za RoHS. Naći ćete jasne i upotrebljive informacije za Vas i Vaše poslovanje.
Iako je ovo EU direktiva za EU države, ubrzo je postala opšte prihvaćena širo

kliknite ovde da saznate više

Pitanja za Ekspertski centar

Ukoliko imate specifično RoHS pitanje, odogovor će te dobiti od našeg internacionalnog tima eksperata za RoHS

Ako želite da saznate više posetite ČPP oblast

Dve nove Evropske Direktive postavile su nove zahteve vezane za zaštitu čovekove okoline za proizvođače,uvoznike, posrednike i distributere electronske i električne opeme i komponenata.

p>RoHS (Ograničenja pojedinih štetnih su
Upoznavanje sa RoHS
RS definicija usklađenosti
Obuhvaćeni proizvodi
Izuzeti proizvodi
Šta RS preduzima?
Naša politika