Često postavljana pitanja
 1. Kako RoHS sukladnost može biti prikazana/dokazana?
 2. Što je RoHS odredba?
 3. Gdje se mogu pronači zabranjene tvari?
 4. Koja je definicija električke i elektroničke opreme koja se koristi po RoHS-u?
 5. Da li će svi proizvodi koji zadovoljavaju RoHS odredbu biti obilježeni novim kataloškim brojem?
 6. Kako mogu ispitati komponentu za sukladnost RoHS odredbi?
 7. Da li i dalje mogu proizvoditi nesukladne komponente?
 8. Da li postoji razlika između oznaka "bezolovno", "zeleno" i "RoHS sukladno"?
 9. Da li se RoHS odredba primjenjuje samo na nove proizvode?
 10. Koja je definicija "homogenih materijala"?
 11. Da li ću i dalje moći kupovati i koristiti nesukladne komponente?
 12. Koje države su zahvaćene RoHS odredbom? Gdje je primjena RoHS odredbe ozakonjena?
 13. Da li RoHS odredba određuje kako sukladni proizvodi moraju biti oznaćeni?
 14. Tko je zahvačen RoHS odredbom?
 15. Koja je definicija RoHS sukladnosti?
 16. Koji je razlog uvođenja RoHS odredbe?
 17. Koji je krajnji cilj RoHS odredbe?
 18. Kako će RoHS i WEEE biti primjenjene?
 19. Koja vrsta opreme (EEE) će biti zahvaćena RoHS odredbom?
 20. Koje zamjene su dostupne za zabranjene tvari?
 21. Kako RoHS utjeće na održavanje?
 22. Koje su največe dozvoljene koncentracije zabranjenih tvari?
 23. Čuo sam da sjekači materijali i materijali za zavarivanje koji sadrže Krom mogu proizvesti Šesterovalenti Krom. Da li je to problem?

 Kako RoHS sukladnost može biti prikazana/dokazana?

The RoHS Directive restricts the use of the six substances but does not specify how producers can comply or the requirements for market surveillance; this will be specified in national law.
Two key principles of the Directive are:
 • Products "placed on the market" after 1st July 2006 will be presumed to comply with RoHS. This "self declaration" is consistent with a number of other EU Directives (e.g. those requiring the CE mark). The authorities in each member state will introduce their own surveillance regime and conduct checks where appropriate.
 • Producers will be expected to be able to demonstrate that they have shown "due diligence" in ensuring that their products are RoHS compliant. This principle has been used for other legislation, but it is unclear what "due diligence" actually means.
The requirements of "due diligence" may vary between countries and also between products. There are a number of potential methods of demonstrating due diligence; the following steps may be helpful in defining a suitable method:
 • Does my product need to comply?
 • If so, contact component / material suppliers to obtain compliance declarations (unfortunately there is no agreed standard for these)
 • Identify any part number changes and update purchasing systems
 • Retain compliance declarations in a "technical file"
 • Am I confident in the information provided?
 • Undertake a risk analysis to determine the level of confidence
 • How likely is the product to contain any of the restricted substances?
 • Is compliance indicated on paperwork and / or product packaging?
 • Has the manufacturer or another party in the supply chain provided the compliance information?
 • Has previous information been reliable?
 • Is this product part of a range / family which is already compliant?
 • If changing suppliers review compliance implications
 • If compliance is in doubt consider testing / other methods of confirming compliance
 • Testing can be difficult and costly, target its use on high risk components / suppliers
 • Request a test report from the supplier
 • Consider sharing compliance information with business partners
 • Maintain "technical files" for at least 4 years as evidence of "due diligence"
Customers may also request proof of compliance. This might range from a "Declaration of Compliance" for specific products to a "material control plan" describing the processes used to determine and maintain compliance.


Povratak na vrh

 Što je to RoHS odredba?

RoHS je kratica za "Restriction of use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment" (ograničavanje upotrebe određenih štetnih materijala (Olovo, Živa, Šestovalentni Kadmij, Krom i 2 Bromid-otporan na vatru PBB & PBDE) za električne i elektroničke komponente). RoHS odredba povezana je s WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipement) odredbom.

Povratak na vrh

Gdje možete pronaći zabranjene tvari?


Zabranjene tvari mogu se pronaći u pri različitim primjenama, uključujući slijedeće:

Tvari
Olovo (Pb)
Moguća uporaba
Lemljenje
Premazi
Boje (pigment ili sušeno)
PVC (stabilizator)
Kadmij (Cd)
Pigment
PVC (stabilizator)
Kontakti
Živa (Hg)
Fluorescentne žarulje
Senzori
Releji
Šesterovalentni Krom ((Cr(VI))
Anti korozivna zaštita (na Cinku ili Aluminiju)
Boje otporne na koroziju
PBB & PBDE
Retardantni gorenja koji se koriste u plastici (PBB se više ne proizvodi)
Povratak na vrh

 Koja je definicija električne i elektroničke opreme koju koristi RoHS?

RoHS zahvača posebne tipove EEO (električna i elektronička oprema) što je definirano u WEEE odredbi kao: "Oprema koja ovisi o električnom strujanju ili elektromagnetičnom polju kako bi radila ispravnoEquipment which is dependent on electric currents or electromagnetic fields in order to work properly and equipment for the generation, transfer and measurement of such currents and fields falling under the categories set out in Annex IA and designed for use with a voltage rating not exceeding 1000 Volt for alternating current and 1500 Volt for direct current"

Povratak na vrh

 Da li će proizvodi sukladni RoHS odredbi biti obilježeni novi kataloškim brojem?

Postoji mnoštvo različitih pristupa RoHS odredbi i numeriranju proizvoda:
 • neki proizvođači RoHS sukladnim proizvodima dodjeljuju novi kataloški broj
 • neki dodaju sufiks postojećem kataloškom broju (proizvod s oznakom 1234 kada postaje sukladan dobija inačicu 1234-G, ili 1234PBF itd.)
 • ostali nemaju namjeru uopće mijenjati kataloški broj
Ovo sve samo je dio složenosti upravljanja u prelaznom razdoblju prema potšivanju RoHS odredbe.

Povratak na vrh

 Kako možete ispitati da li su komponente sukladne RoHS odredbi?

Postoji više različitih ispitivanja RoHS sukladnosti, od vrlo jednostavnih do iznimno složenih postupaka kemijske analize. Bez obzira koji je način odabran važno je da obavi ispitivanje "homogenih materijala" a ne cjelokupne komponente ili sastava.

Jedan od najisplativijih postupaka ispitivanja RoHS sukladnosti je tehnika poznata kao ED-XRF (electro dispersive x-ray fluorescence, elektro raspršivanje flourescentnih x-zraka). Pri ovom postupku uzorak je pobuđen sa zrakom x-zraka i nakon reakcije emisijski rezultanti se prikupljaju i analiziraju. Emisijski spektar može pokazati prisutnost i količinu prisutnog materijala.

Postupak ima svojih ograničenja, uključujući
 • Neko poznavanje uzoraka je potrebno prije ispitivanja, inače rezultati mogu biti neispravni.
 • Mogućnost pronalaženja elemenata u periodnom sustavu od Aluminija do Urana
 • Nemogućnost pronalaženja organskih tvari kao što je plastika
 • Mogućnost pronalaženja prisutnosti Broma i kroma, ali bez razlikovanja konkretnih tvari

Povratak na vrh

 Mogu li i dalje proizvoditi proizvode koji nisu sukladni RoHS odredbi?

Ukoliko je proizvod upitan po RoHS odredbi i dalje je moguća proizvodnja nesukladne inačice, ali se ne može prodavati unutar tržišta EU nakon 1.Srpnja 2006. godine. Vrlo je vjerojatno da u budučnosti neće biti previše zahtjeva za nesukladnim proizvodima.

Povratak na vrh

 Kakva je razlika između "Bezolovno", "Zeleno" i "RoHS sukladno"?

Ovi termini su ćesto korišteni zamjenski, ali ne moraju nužo imati istu definiciju. S gledišta proizvođača 2 su osnovna vida sukladnosti komponenti:
 • Zabranjene tvari: da li proizvod sadrži bilo koju zabranjenu tvar iznad dozvoljenih količina?
 • Temperaturna tolerancija: bezolovno lemljenje potrebno je za proizvodnju RoHS sukladne opreme. Uobičajeni bezolovni lemovi imaju točku taljenja značajno veću nego olovni i proizvodni procesi zahtjevati će veće temperature. Kako bi bila održive komponente moraju biti sposobne izdržati veće temperature.
Pri raspravi o RoHS sukladnosti iznimno je važno da značenje pojmova "zeleno" i "bezolovno" bude u potpunosti jasno, ne moraju značiti sukladnost zabranjenih tvari i temperaturne tolerancije (objašnjeno u tekstu iznad). Neki proizvođači komponenti uveli su dvofazni pristup, u početku izbacujući zabranjene tvari (i naglašavajući da su proizvodi "bezolovni ili "zeleni"), i kasnijim nadograđivanjem (ili potvrđivanjem) povečali temperaturnu toleranciju kako bi se izdržale veće temperature koje su potrebne za bezolovno lemljenje.

Povratak na vrh

 Da li se RoHS odredba primjenjuje samo na nove proizvode?

Ne, RoHS odredba se primjenjuje na proizvodnju i uvoz 8 posebnih kategorija EEO (elektrina i elektronička oprema) od 1.Srpnja 2006. godine. I odredbi podliježu razvoj proizvoda u tijeku i nova oprema.

Povratak na vrh

 Koja je definicija "homogenih materijala"?

Homogeni materijal je definiran kao onaj koji može biti mehanički odvojen od drugog materijala (uz lomljenje i zguljivanje), bez kemijskog odvajanja. An homogeneous material has been defined as a material which can be mechanically separated from another material (e.g. through scraping or abrasion), without chemical separation. Olovni nanosi na komponenti su homogeni materijali i mogu biti odvojeni iz bakrene žice, ali odvajanje gdje je Olovo (Pb) sadržano u keramici ne može biti napravljeno mehaničkim putem. Još jedan primjer homogenog materijala je plastična izolacija na kabelu.

Povratak na vrh

 Da li ću i dalje moći kupovati i upotrebljavati nesukladne proizvode i komponente?

Nesukladne komponente i dalje se mogu korisititi za poravke "povijesne" električne opreme (proizvedene prije 1.Srpnja 2006. godine). Također se mogu koristiti u proizvodnju i poravcima izvan nadležnosti RoHS odredbe.

Raspoloživost nesukladnih komponenata ovisno je o potražnji za njima. Poradi ekonomskih razloga proizvođači komponenti uglavnom proizvode jednu inačicu komponente. Ukoliko se značajne količine koriste pri proizvodnji novih električne opreme komponenta će vrlo vjerojatno biti dostupna samo kao RoHS sukladna. Određene komponente proizvode se samo kao rezervni dijelovi za postojeću opremu i nikada neće biti sukladne.

Distributeri mogu skladištiti nesukladne komponente kao potporu primjenama vkoje odstupaju RoHS odredbi. Ovaj način poslovanja vrlo će vjerojatno biti kratka vijeka poradi ograničene opskrbe.

Povratak na vrh

 Koje države su zahvaćene RoHS odredbom? Gdje se RoHS odredba legalno primjenjena?


RoHS je odredba EU i time je obvezatna samo državama članicama. Ali RoHS postaje opće prihvaćeno pravilo iz 2 glavna razloga:

 • Slične odredbe i zakoni postoje ili su u razmatranju u večini svjetskih zemalja (uključujući SAD i Kinu)
 • Tržište elektronike je svjetsko a Europa je vrlo važan čimbenik. Prodaja RoHS sukladnih proizvoda nastavlja se u cijelome svijetu, dok će prodaja nesukladnih proizvoda biti zabranjena u Europi nakon 1.Srpnja.2006. godine. Proizvođači elektronike počinju proizvoditi večinom RoHS sukladne proizvode.
Na kraju RoHS odredba postaje svjetski "standard" unatoč tome što nije zakonski obvezna van EU.

Povratak na vrh

 Da li RoHS odredba određuje kako se sukladni proizvodi trebaju obilježavati?

Za razliku od WEEE odredbe, RoHS odredba ne određuje način označavanja sukladnih proizvoda. Veliki broj proizvođača sukladnost proizvoda označava na pakiranju koristeči znakove ili sufikse uz kataloške brojeve. (e.g. PBF, LF, or G).

Povratak na vrh

 Što je zahvačeno RoHS odredbom?

Učinak RoHS odredbe je široko proširen. I zakonski obvezuje sve::
 • Proizvođače EEO u Europi
 • Uvoznike EEO u Europu >
 • One koji primjenjuju njihove proizvode u EEO u Europi
EEO = Električna i Elektronička Oprema (RoHS odredba zabranjuje 8 od 10 kategorija određenih WEEE odredbom).

Pravi učinak odredbe je daleko širi, RoHS ima utjecaja na puno ostalih faza u lancu nabave i proizvodnje uključujući:
 • Proizvođače sirovina
 • Proizvođače komponenata
 • Proizvođače tiskanih pločica i podsklopova
 • Distributere
 • Preprodavače
 • Inženjere dizajna
 • Itd.

Povratak na vrh

 Koja je definicija RoHS sukladnosti?

RoHS sukladnan proizvod je onaj proizvod koji ne sadrži niti jednu od zabranjenih tvari u koncentracijama koje prelaze najveće dozvoljene količine. npr. 0.1% za težinu za Olovo (Pb), Živu (Hg), Šesterovalentni Krom (Cr [VI]), i 2 bromne retardante gorenja (PBB i PBDE) i 0.001% za Kadmij (Cd) u homogenim materijalima.

RoHS odredba primjenjuje se isključivo na posebne kategorije električnih proizvoda, Ne primjenjuje se na proizvodnju i prodaju komponenti. Ali za proizvodnju sukladne opreme, sukladne komponente i bezolovno lemljenje je obveza. Važno je da upotrebljene komponente ne prelaze granice i mogu izdržati veće temperature potrebne pri bezolovnom lemljenju.

RS Components osigurao je informacije o sukladnosti od svojih dobavljača i poduzeti su svi koraci kako bi se te informacije potvrdile prije uvođenja proizvoda u ponudu.

Povratak na vrh

 Koji je razlog pimjenjivanja RoHS odredbe? Koji je cilj RoHS odredbe?

RoHS mora biti razmatrana u preklopu s WEEE odredbom. Cilj obje odredbe je unapređivanje zaštite okoliša u svim fazama korištenja proizvoda. Neki od materijala korištenih u elektronici mogu predstavljati opasnost za okoliš i zdravlje pri procesu proizvodnje i čak i na kraju pri odlaganju proizvoda. EU je poradi tih razloga poduzela mjere kako bi ograničil akorištenje tih materijala (RoHS) i potaknula sigurno odlaganje ili ponovno korištenje električne opreme (WEEE).

Povratak na vrh

 Kako će RoHS i WEEE odredbe biti primjenjene?

Postoji važna razlika između WEEE i RoHS odredbe. WEEE određuje osnovne standarde da svaka zemlja članica mora uvesti odredbu ali je može i premašiti. RoHS je odredba za jedno tržište , što znaći da mora biti primjenjena u potpunosti istovjetno za sve zemlje članice.

Povratak na vrh

 Koja vrsta opreme (EEE) je zahvaćena RoHS odredbom?

RoHS odredba koristi Aneks 2 WEEE odredbe, ali isključuje 2 kategorije (Nadgledanje i Kontrola i Medicinski uređaji). Raspon zahvaćenih proizvoda prikazan je ispod, daljnje smjernice se očekuju od strane državnih tijela odgovornih za uvođenje i provođenje odredbe za svaku državu zasebno.

Veliki kućanski uređaji:
- Veliki aparati za hlađenje
- Hladnjaci i Zamrzivači
- Ostali veliki uređaji za hlađenje, konzervaciju i skladištenje hrane
- Perilice
- Sušuilice
- Perilice suđa
- Kuhala
- Električne pečnice
- Električne grijaće ploče
- Mikrovalne pečnice
- Ostali veliki uređaji za kuhanje i ostalu pripremu hrane
- Električne grijalice i električni radijatori
- Ostali veliki uređaji za zagrijavanje soba. kreveta i ostalog namještaja
- Električni ventilatori i klima uređaji
- Ostali ventilatori i ispusna oprema

Mali kućanski aparati:
- Usisavači
- Pometači
- Ostali uređaji za čišćenje
- Uređaji za šivanjem, rezanje, tkanje i ostalu obradu tekstila
- Glačala i ostali uređaji za tretiranje odjeće
- Tosteri
- Friteze
- Mlinci, aparati za kavu i oprema za otvaranje ili zatvaranje limenki ili pakiranja
- Električni noževi
- Uređaji za šišanje, sušenje, pranje zubiju, brijanje i ostalu tjelesnu skrb
- Satovi i oprema za mjerenje, pokazivanje i registriranje vremena
- Vage

Informatička i telekomunikacijska oprema:
- Obrada podataka: centralne jedinice, miniračunala i pisači
- Osobna računalna oprema (procesor, miš, monitor i tipkovnica uključeni), prijenosna računala (procesor, miš, monitor i tipkovnica uključeni), džepna računala
- pisači
- kopirni uređaji
- Električni i elektroničke pisače mašine
- Džepni i ručni računar i ostali proizvodi i oprema za sakupljanje, pohranu, obrađivanje, prikazivanje ili slanje elektroničkih podataka
- Korisnički terminali i sustavi
- Telefaks uređaji
- Teleks uređaji
- Telefoni i bežićni telefoni
- mobilni uređaji, automatske sekretarice i ostali proizvodi i oprema za odašiljanje zvuka, slika i ostalih telekomunikacijskih informacija

Električni i elektronički alati (osim velikih Statičnih industrijskih alata):
- Bušilice
- Pile - Strojevi za šivanje
- Oprema za tokarenje, glodanje, brušenje, usitnjavanje, piljenje, sječenje, bušenje, probijanje rupa, utiskivanje, savijanje ili sličnu obradu drva, metala i ostalih materijala.
- Alati za zakivanje, zabijanje čavli ili odvijanje ili alati za uklanjanje zakovica, čavli ili vijaka ili alati za sličnu upotrebu
- Alati za zavarivanje, lemljenje i sličnu uporabu
- Oprema za prskanje, raspršivanje, nanošenje ili druge načine tretmana tekućina ili plinskih sastojaka
- Alati za košnju ili ostale aktivnosti u vrtu

Rasvjetna oprema:
- svjetiljke za fluoroscentne žarulje
- ravne fluoroscentne žarulje
- kompaktne fluoroscentne žarulje
- žarulje visoke jakosti uključujući natrijeve i žarulje s tekućim metalom
- Low pressure sodium lamps
- ostala rasvjetan tijela ili oprema za raspršivanje ili kontrolu svjetlosti isključujući žarulje s žarnom niti

Potrošačka oprema:
- Radio setovi
- Televizijski setovi
- Videokamere
- Video snimači
- Hi-fi snimači
- Audio pojačala
- Muzički instrumenti
- i ostali proizvodi ili oprema za snimanje i reproduciranje zvuka ili slika, uključujući i signale ili ostala tehnologija za distribuciju zvuka i slika osim telekomunikacije

Igračke, sportska oprema i oprema za slobodno vrijeme:
- Setovi električnih vlakova i automobila
- Ručne konzole za videoigre
- Video igre
- Računala za biciklizam, ronjenje, trčanje, veslanje itd.
- Sportska oprema s električnim i elektroničkim komponentama
- Strojevi na ubacivanje kovanica
· - automatski dozator


Povratak na vrh

 Koje su zamjene dostupne za zabranjene tvari?

Postoje različite zamjene zabranjenim tvarima, ali niti jedna nema potpuno istovjetne karakteristike. Neke od najčešćih zamjena izlistane su ispod:

Komponenta Zabranjena tvar Zamjene
Passives and actives Tin/lead terminations Sn, SnCu, SnBi. Whiskers concern
Galvanised fasteners Cr(6) passivation Various, all less Effective
Solders Lead Lead-free alloys - all Different
Contacts AgCdO AgSnO2
Photocell CdS Silicon, etc.
Switch, relays, sensors Mercury Usually gold
Connectors Pb & Cd pigments, PBDE - flame retardant Various other flame retardants
Batteries Pb, Cd, Hg RoHS does no include batteries but Battery Directive applies


Povratak na vrh

 Kako RoHS odredba zahvaća proizvode Održavanja?

Nesukladne komponente mogu se koristiti pri održavanju i popravcima Električne i Elektroničke Opreme (EEO) (pogledajte definiciju EEE odredbe) koja je izašla na tržište prije 01.Srpnja 2006. godine.

Neke komponente neće biti dostupne zauvijek u nesukladnoj inačici.Moguće je izvesti lim/olovno lemljenje na bezolovno lemljenje na bezolovnu komponentu. Popravak nesukladne EEO komponente s sukladnom neće postavljati probleme.

Popravak nesukladne opreme s bezolovnim lemom trebalo bi izbjeći. Bezolovni lem ima veće talište od olovnog lema i ta činjenica može stvoriti probleme na postojećim lemovima i komponentama.

N.B. EEO proizvedena nakon 1.Srpnja 2006. godine treba biti popravljana isključivo ssukladnim komponentama i bezolovnim lemljenjem.

Povratak na vrh

 Koja je najveća dopuštena koncentracija zabranjenih tvari?

Najveća koncentracija po težini dozvoljena u homogenim materijalima je 0,1% za Olovo (Pb), Živu (Hg), Šesterovalentni Krom (Cr [VI]) i 2 bromidni retardanti gorenja (PBB i PBDE) i 0,01% za Kadmij (Cd).

Povratak na vrh

 Čuo sam da sjekači materijali i materijali za zavarivanje koji sadrže Krom mogu proizvesti Šesterovalenti Krom. Da li je to problem?

Zavarivanje nehrđajućeg čelika i čelika presvučenog kromom proizvodi otrovne plinove koji sadrže Krom trioksid (CrVI). Ovo se događa jer Krom oksidira pri zagrijavanju i pri zavarivanju otpušta malu količinu CrVI. Formiraju se kratkotrajne čestice koje postoje u Šesterovalentnom obliku poradi toga što je Oksid (CrVI) nestabilan iznad svoje točke taljenja, (197 °C) i raspoada se na trovalentni Krom oksid. Neće biti Cr6 na zavarenom nehrđajućem čeliku jer on neće biti prevruć i sav prisutan CrO3 raspasti će se na CrIII.

Povratak na vrh