Uvjeti korištenja Internet stranica

 1. Copyright

  Cjelokupan sadržaj ovih internet stranica zaštićen je autorskim pravima od strane RS Components.a, Ovlaštenih distributera ili Licenciranih poduzeča. Sva prava pridržana.

  Korisnicima nije dopuštena preinaka, kopiranje, distribuiranje, prenošenje, izlaganje, objavljivanje, prodaja, licenciranje i stvaranje izvedenih djela, kao i korištenje bilo kojeg sadržaja dostupnog na stranici ili putem iste za bilo koju komercijalnu ili javnu svrhu.

 2. Disclaimers

  RS Components Ltd, its authorized distributor or its licensors makes no warranties, representations or undertakings about:

  (a) any of the content of this Website (including, without limitation, any as to the quality, accuracy, completeness or fitness for purpose of any such content); or

  (b) any content of any other Website referred to or accessed by hypertext links or otherwise through this Website ('Third Party Site').

  RS Components Ltd, its authorized distributor or its licensors does not endorse or approve the content of any Third Party Site, nor will RS Components Ltd, its authorized distributor or its licensors have any liability in connection with any of them (including, but not limited to, liability arising out of any allegation that the content of any Third Party Site infringes any law or the rights of any person or is obscene, defamatory or scandalous).

 3. Ovlašteni zastupnik

  Ove internet stranice vođene su od strane Ovlaštenog distributera RS Components Ltd navedenog u "Kontakt". Svi upiti poslani preko ovih internet stranica poslane su Ovlaštenom distributeru, i Ovlašteni distributer odgovoran je za sadržaj internet stranica.