Uvjeti korištenja Internet stranica

 1. Autorska prava

  Cjelokupan sadržaj ovih internet stranica zaštićen je autorskim pravima od strane RS Components.a, Ovlaštenih distributera ili Licenciranih poduzeća. Sva prava pridržana.

  Korisnicima nije dopuštena promjena, kopiranje, distribuiranje, prenošenje, izlaganje, objavljivanje, prodaja, licenciranje i stvaranje izvedenih djela, kao i korištenje bilo kojeg sadržaja dostupnog na stranici ili putem iste za bilo koju komercijalnu ili javnu svrhu.

 2. Odgovornost

  RS Components Ltd, njegov ovlašteni distributer ili njegovi davatelji licenci ne daju garancije, izjave ili odgovaraju za:

  (a) bilo koji sadržaj ove web stranice (uključujući, bez ograničenja, kao što je to na kvalitetu, tačnost, potpunost ili prikladnost za upotrebu bolo kojeg od sledećih sadržaja; or

  (b) bilo koji sadržaj neke druge web stranice koja se poziva na ili pristupa poveznicom ili na drugi način preko ove web stranice ('Third Party Site').

  RS Components Ltd, njegov ovlašteni distributer ili njegovi davaoci licenci ne prihvaća ili odobrava sadržaj bilo koje Treće Strane, niti će RS Components Ltd, njegov ovlašteni distributer ili davatelji licenci imati bilo kakvu odgovornost u vezi sa bilo kim od njih (uključujući, but not limited to, liability arising out of any allegation that the content of any Third Party Site infringes any law or the rights of any person or is obscene, defamatory or scandalous).

 3. Ovlašteni zastupnik

  Ove internet stranice vođene su od strane Ovlaštenog distributera RS Components Ltd navedenog u "Kontakt". Sve narudžbe poslane preko ovih internet stranica poslane su Ovlaštenom distributeru i Ovlašteni distributer odgovoran je za sadržaj internet stranica.