Uslovi korišćenja Internet stranica

 1. Copyright

  Cjelokupan sadržaj ovih internet stranica zaštićen je autorskim pravima od strane RS Components.a, Ovlašćenih distributera ili Licenciranih poduzeća. Sva prava pridržana.

  Korisnicima nije dopušt

 2. Disclaimers

  RS Components Ltd, its authorized distributor or its licensors makes no warranties, representations or undertakings about:

  (a) any of the content of this Website (including, without limitation, any as to t

 3. Ovlašćeni zastupnik

  Ove internet stranice vođene su od strane Ovlašćenog distributera RS Components Ltd navedenog u "Kontakt". Sve narudžbe poslane preko ovih internet stranica poslane su Ovlašćenom distributeru, i Ovlašćeni